تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

اختلالات یادگیری ، نقص توجه و بیش فعالی

تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

مشاوران

khanm-dktr-zhra-nyly
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
اختلالات یادگیری ، نقص توجه و بیش فعالی
دریافت نوبت