تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت

تشخیص بالینی و درمان دارویی به همراه رواندرمانی

مشاوران

poormofrad
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت
tabesh
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت
khandan
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
گروه زوج درمانگران (خانواده)
دریافت نوبت
r_hajizadeh
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت