تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه مشاورین تحصیلی

مشاوره تحصیلی از ابتدایی تا متوسطه دو و کنکور 
و مشاوره شغلی

مشاوران

amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
arjmand
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khanm-nrgs-jmshydyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
amirhosaintehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
koochackzaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت