تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

واحد روان سنجی و پژوهش

اجرای تست های تشخیصی بالینی ، شخصیت و شناختی
در حوزه های کودک ، نوجوان ، پیش از ازدواج و خانواده
سایت روان سنجی نیک سنج: https://niksanj.com

مشاوران

amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
arjmand
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
fatemeh-mogaraban
واحد روان سنجی و پژوهش
دریافت نوبت