تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه مشاوره کودک و فرزندپروری

مهارت آموزی مهارت های زندگی کودکان ، تشخیص ناهنجاری های دوران کودکی و مداخلات روان شناختی با تکنیک های بازی درمانی و اصلاح روابط والد-کودک.

مشاوران

arjmand
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khorasanchi
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
davaei
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
shima_ghoba
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
دریافت نوبت
seyedeh_hakimeh_moosavi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khanm-zhra-msgryan
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
دریافت نوبت
khanm-dktr-zhra-nyly
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
اختلالات یادگیری ، نقص توجه و بیش فعالی
دریافت نوبت