تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

کارگاه ها

ثبت نام کنید!
kwdk-mn-az-wabstgy-ta-dlbstgy-1

آقای دکتر محمد رضا کمن

خانم دکتر ریحانه ارجمند

حضوری و آنلاین

خانم دکتر ارجمند : یکشنبه : 14 و 28 مرداد : 10 الی 12

آقای دکتر کمن : جمعه : 19 مرداد : 10 الی 11:30

مشاهده و ثبت نام
ثبت نام کنید!
artbat-mwthr

سرکار خانم کرباسی

حضوری

دوشنبه ها

8 ، 15 ، 22 ، 29 مرداد

ساعت 18 الی 19:30

مشاهده و ثبت نام
ثبت نام کنید!
nhmyn-dwrh-hal-khwb

خانم دکتر هاله آمیغی

خانم دکتر ریحانه ارجمند

سرکار خانم بیتا زمانی

طبق جدول ارائه شده در کارگاه

مشاهده و ثبت نام
ثبت نام کنید!
kargah-hay-mharty-kwdkan-dbstany

سرکار خانم دکتر ریحانه ارجمند

شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهرها

پنج شنبه ها صبح تا بعد ازظهر

مشاهده و ثبت نام
ثبت نام کنید!
twanmnd-sazy-mrby-khanwadh

دکتر محمد رضا کمن

خانم مهدیه محرابیان

کارگاه حضوری است.

از سه شنبه 19 تیر به مدت شش جلسه

ساعت 16 الی 19

مشاهده و ثبت نام
ثبت نام کنید!
mhart-jrat-mndy

دکتر محمد رضا کمن

یکشنبه و سه شنبه

10، 12، 17، 19، 31 تیر

2، 7، 9، 14، 16، 21، 23 مرداد

ساعت 8 الی 9:30 - حضوری

مشاهده و ثبت نام